Friday, 21 September 2012

30 days

 
Om 30 dagar skiljs jag från mitt Grekland! Inte för sista gången eller för alltid. Jag kan säga att framöver i mitt liv ska jag utförska varenda lite grekisk yta och grekisk ö. Älskade Grekland du har öppnat mina ögon, du har fått mig att växa, fått mig att njuta och se möjligheter i livet.
 
 
30 days intil I leave my beloved Greece. I can tell you for sure that it's not the last time we meet. I shall explore every single piece of Greece and the islands until im old enough to say I have seen everything I wanted to. My beloved Greece you have opened my eyes, made me grow as a person and made me see opportunities in life. Every person I've met through my journey here, who made this trip special for me, will always have a great place in my heart. Destiny brought us together to teach us something about life.

No comments:

Post a Comment