Saturday, 2 July 2011

Lycka - Happiness

Häromdagen hörde jag ett inslag på radion om att vara lycklig. Lyssnare skulle ringa in och uppge hur lyckliga de var på en skala från 0-100. Folk ringde in som tokar och skårade sig själva upp mot 100 nästan hela tiden. Då började jag tänka efter. Jag tror inte att någon kan vara 100% lycklig. Tro mig jag är inte bitter, enbart realistsk! Även i med gångar finns alltid motgångar än om de inte är stora motgångar. Livet är inte ett rosa moln. Däremot tror jag starkt att man kan vara väldigt lycklig på många olika sätt och på många olika områden. Men man kan inte vara 100% lycklig och tillfreds med allt. Oftast finns det något som inte är toppen. Även om det kan handla om mindre eller större saker. Ex: stress inför jobb, pengar, hus, kompis relation, familje relation, bil problem, mat, tankar, deadlines etc...ja ni vet. Allt möjligt. Det är vad jag tror. Jag tror att man kan manipulera sina tankar och man blir lätt uppsluppen i något euforiskt för stunden eller för ett tag som gör att man tror att hela ens liv är en enda lycka. Det handlar mycket om hur man tänker, ser sig och har för inställning i livet. Då tror jag att man kan finna lycka på många sätt och inom många områden i sitt liv. Men jag skulle aldrig säga att jag tycker att man kan gardera hela lycka i ens liv på en skala, det är för individuellt. Lycka har olika betydelse för alla, men om man kunde vara 100% lycklig skulle inte motgångar på något sätt i livet skapas och så är det inte för någon! Jag tror att det är svårt att nå fram till full lycka. Medmänniska och empati.

The other day they spoke about happiness on the radio. They wanted us listener to call them and grade ourselves how happy we are at the moment in life. From 0-100. There were plenty of people calling in, caying they were as happy as 100 or close to. That got me thinking. I don't think anoyone  can have 100% happiness. Trust me im not bitter, just realistic! Even when we have ups, we have downs, more or less. Life is not pink. However I believe you can find happiness in your life within different areas. But you can't have 100% happiness, even not just for the moment. I believe we can manipulate our thoughts and find ourselves in som kind of eouphoria that makes us believe we are filled with happiness in our lives when I believe we then are filled with happiness within that area. It's all about how we think and how we see on our life. I think we can find happiness in many ways and in many different areas in our life but not to 100% in all areas. I don't find grading happiness is a great way of doing it either when happiness is very individual. But I strongly believe that if you could find full happiness in life, "downs" would never be created.

When one door of happiness closes, another will open

What is happiness for you?

No comments:

Post a Comment