Saturday, 23 October 2010

Pappas LP

Syster drog fram pappas gamla LP skivor och vi var lite nostalgiska här i eftermiddags. Gamla låtar dör aldrig ut.

Sister brought up all my dads old Ep:s earlier. Old songs never die.

No comments:

Post a Comment