Tuesday, 28 September 2010

Sweet Dreams

Ligger i sängen och ska sova. Försöker läsa lite. Försöker ladda upp bilder men det fungerar inte. Försöker hålla ögonen öppna. Försöker drömma.

In bed trying to sleep. Trying to read. Trying to upload photos but it doesn't wok. Trying to keep my eyes open. Trying to dream.

No comments:

Post a Comment