Saturday, 21 August 2010

CV??

Jag sitter och försöker få ihop mitt svenska CV. Jag känner mig lite lätt förvirrade och vet knappt vad svenska arbetsgivare vill läsa. Nu ska man försöka skaffa sig ett jobb i Sverige för första gången i sitt liv. Kan du tänka dig 23 år gammal och jag vet inte ens hur det svenska arbetssystemet fungerar.

Trying to complete my Swedish CV, it's the first time and I feel a bit confused. I don't even know what the employer is looking for. It's time for me to try to find a job in Sweden for the first time in my life. Can you imagine? I am 23 years old and I don't even know how the Swedsh job market works.

No comments:

Post a Comment